Eerst een woning dan herstel


Een eigen huis is het beste startpunt voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst.


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuisloze jongeren helpen om (tijdelijk) een kamer te huren. Bewoners krijgen ambulante begeleiding, wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.

"Zonder inschrijfadres kon ik niet opnieuw beginnen. Ik kon niet werken en geen uitkering aanvragen en de problemen werden alleen maar groter. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en eindelijk weer een toekomst kan opbouwen" 


-Thijs                                             

Voor wie

Warm Thuis is bedoeld als tussenvoorziening voor jongeren die zijn vastgelopen door verschillende omstandigheden, zoals een instabiele (thuis) situatie of geen opvolging hebben na een jeugdinstelling. De leeftijd varieert tussen de achttien en 27 jaar.


*De leeftijdsgrens is een richtlijn, hiervan kan worden afgeweken en is afhankelijk van de desbetreffende situatie.

Warm Thuis

Eerst een woning dan herstel 

Warm Thuis- traject in het kort


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuisloze jongeren helpen om (tijdelijk) een kamer te huren. Onze locaties bevinden zich midden in de woonwijk.


Bewoners krijgen ambulante begeleiding, wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.

De huurders werken tijdens het Warm Thuis-traject aan vervolgstappen onder professionele begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het verbeteren van hun leefomstandigheden.


Het Warm thuis-traject duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens dit jaar komen jongeren tot rust, werken zij aan hun herstel en zoeken bewoners actief naar permanente woonruimte.


Meer informatie? Maak een afspraak via

076 7857358 of stuur een mailtje naar info@stichtingdeherberg.nl

Warm Thuis in het kort

Steun ons

Steeds meer jongeren raken dak- of thuisloos. Momenteel is een op de vijf dakloze mensen tussen de achttien en 27 jaar oud. De vraag naar extra woningen is groot. Daarom willen wij de komende jaren onze Warm Thuis locaties uitbreiden om dak- en thuisloosheid onder jongeren te verminderen.


In de afgelopen jaren hebben we vele daklozen geholpen. Vele van hen hebben inmiddels een permanente woning gevonden en hun leven (weer) op de rit. Voor deze opvang zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties! Helpt u ons helpen?


Wij zetten ons met hart en ziel in om er te zijn voor hen waar mogelijk.


Huisje, boompje, beestje.
Wat als alles wegvalt? Dit overkwam Marie. Bij Warm Thuis kon zij tot rust komen en werken aan haar herstel.

Dakloos of thuisloos het kan echt iedereen overkomen. Nog nooit heb ik me zo eenzaam en onveilig gevoeld als in de periode voordat ik bij de Herberg kwam. Na een moeilijke periode kon ik niet meer thuis blijven wonen. 

Een bed om te slapen, een warme douche, allemaal dingen die ooit zo gewoon waren, had ik niet meer.


Ik ben dankbaar voor de steun en de begeleiding die ik van de Herberg heb gekregen. Een eigen plek om tot rust te komen en te herstellen.


Ik heb veel over mezelf geleerd. Ondanks dat ik het soms nog steeds moeilijk heb kan ik zeggen dat het goed met me gaat. Inmiddels heb ik een baan, ben ik werkzaam als vrijwilliger én heb ik een permanente woning gevonden!  

Ik heb weer vertrouwen in de toekomst. De oprechte
warmte en aandacht van de Herberg zal ik nooit
vergeten!"

Momenteel is een op de vijf dakloze mensen tussen de achttien en 27 jaar oud. Deze jongvolwassenen maken een valse start van hun volwassen leven. Er spelen veelal problemen als geldtekort, instabiele thuissituaties, geen opvolging na jeugdinstelling en psychische klachten. Vaak hebben ze geen sociaal netwerk om hen daarbij te helpen (Rijksoverheid, z.d.).

RIJKSOVERHEID