WARM THUIS

EEN EIGEN PLEK

"Een eigen plek heeft mijn eigenwaarde teruggegeven"


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuislozen helpen om een (tijdelijke) kamer te huren. 


De huurders werken tijdens het Warm Thuis-traject aan vervolgstappen onder (professionele) begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het verbeteren van hun leefomstandigheden.


Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer en leefruimte maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.


Een eigen plek en een inschrijfadres geeft rust en veiligheid maar het biedt ook perspectief, zodat hij of zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan opbouwen.


Het Warm thuis-traject duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens dit jaar komen mensen tot rust, werken zij aan hun herstel en zoeken bewoners actief naar permanente woonruimte.


De komende jaren zullen wij op zoek blijven naar meer kleinschalige woonprojecten om dak- en thuisloosheid te doorbreken en zetten wij ons met hart en ziel in om er te zijn voor hen waar mogelijk!


Meer informatie? Maak een afspraak via

076 7857358 of stuur een mailtje naar info@stichtingdeherberg.nl

"Zonder inschrijfadres kon ik geen uitkering aanvragen, niet werken, helemaal niets...

Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en eindelijk weer een toekomst kan opbouwen" 

                                                              -Eline

* In de afgelopen jaren hebben we vele daklozen geholpen. Vele van hen hebben inmiddels een permanente woning gevonden en hun leven (weer) op de rit. Voor deze opvang zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties! Helpt u ons helpen?