JOIN OUR POLISH WHATSAPP-GROUP

For support, advice and information

Zorg en aandacht voor dakloze arbeidsmigrantenMet een contract en een ticket in de hand op weg naar werk en huisvesting!


Sinds corona is het aantal dakloze arbeidsmigranten fors toegenomen. 

Het is belangrijk dat dakloze arbeidsmigranten weten waar ze terecht kunnen voor hulp
zodat zij zo snel mogelijk (weer) aan het werk kunnen of terug kunnen naar het land van
herkomst.


De Herberg is zo'n een plek waar ze kunnen aankloppen. De Herberg heeft Poolse en Roemeense vrijwilligers die inzetbaar zijn als vertalers-tolken. Voor vele is het bijzonder prettig wanneer zij hun zorgen en problemen kunnen delen in hun eigen moedertaal. Samen staan we 
klaar om op straat belande arbeidsmigranten uit de EU hulp te bieden.


In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en ZuidEuropa (EU-arbeidsmigranten) -Bron: Rijksoverheid.nl


Arbeidsmigranten werken onder meer in de bouw, de agrarische sector en de schoonmaak. Voor de
Nederlandse economie zijn zij van groot belang, maar ze hebben een uiterste zwakke positie
op de arbeids- en woningmarkt. In veel gevallen regelt de werkgever voor de arbeidsmigrant meestal ook de huisvesting en zorgverzekering. Wanneer de werkgever geen werk meer heeft verliest iemand niet alleen
zijn of haar baan maar ook zijn of haar huisvesting en zorgverzekering.


Door de coronacrisis
zijn veel tijdelijke contracten niet verlengd.
Recht op sociale, maatschappelijke of juridische hulp hebben zij niet. Zij staan vaak letterlijk
dezelfde dag nog op straat. Vanuit de overheid zijn gemeenten niet verplicht om deze mensen opvang te bieden. 


Ook deze mensen hebben hulp nodig!


Veel van hen hebben we zien afglijden door een leven op straat. Vaak kampen zij met
ernstige psychische problemen in combinatie met alcohol en drugs. Terugkeer naar het land
van herkomst is dan vaak de enige en beste optie. We proberen
hen te helpen met het aanvaarden van hulp in het land van herkomst. 


* De Herberg maakt geen onderscheid tussen daklozen en heeft vanaf 2020 al vele arbeidsmigranten geholpen met werk en huisvesting. Een aantal daarvan hebben we geholpen terug te keren naar het land van herkomst waar zij de juiste medische en/of verslavingszorg hebben gekregen.

We zijn daarin actief aanvullend op het werk van stichting Barka waarmee we
een fijne samenwerking hebben.


"Bedankt voor jullie hulp in moeilijke tijden. Ik heb al meer dan een jaar geen alcohol meer gedronken. Ik woon nog steeds in de hostel voor alcoholisten en streef naar nuchterheid" 


                                                                                                                               -Macin Poland