Zorg en aandacht voor dakloze arbeidsmigrantenJOIN OUR POLISH WHATSAPP-GROUP

For support, advice and information

Het aantal dakloze arbeidsmigranten is fors toegenomen

Het is belangrijk dat dakloze arbeidsmigranten weten waar ze terecht kunnen voor hulp zodat zij zo snel mogelijk (weer) aan het werk kunnen of terug kunnen naar hun land van herkomst waar zij de juiste hulp kunnen krijgen.


De Herberg is zo'n een plek waar arbeidsmigranten kunnen aankloppen. De Herberg heeft Poolse en Roemeense vrijwilligers die inzetbaar zijn als tolk. Voor vele is het bijzonder prettig wanneer zij hun zorgen en problemen kunnen delen in hun eigen moedertaal. Samen staan we klaar om op straat belande arbeidsmigranten uit de EU hulp te bieden.


Arbeidsmigranten werken onder meer in de bouw, de agrarische sector en de schoonmaak. Voor de Nederlandse economie zijn zij van groot belang, maar ze hebben een uiterste zwakke positie op de arbeids- en woningmarkt. In veel gevallen regelt de werkgever voor de arbeidsmigrant meestal ook de huisvesting en zorgverzekering. Wanneer de werkgever geen werk meer heeft verliest iemand niet alleen zijn of haar baan maar ook zijn of haar huisvesting en zorgverzekering. Zij staan vaak letterlijk dezelfde dag nog op straat.


Vaak zijn arbeidsmigranten niet op de hoogte van hun sociale, maatschappelijke of juridische rechten. Helaas is het ook zo dat de overheid in veel gevallen niet verplicht is om arbeidsmigranten opvang te bieden. De Herberg kijkt samen met de arbeidsmigrant naar zijn of haar rechten. Sinds 2020 heeft De Herberg zich gespecialisteerd en vele arbeidsmigranten geholpen met werk en huisvesting.  Als werken niet meer lukt...


We hebben veel arbeidsmigranten onnodig zien afglijden door een leven op straat. Vaak kampen zij met ernstige psychiatrische problemen in combinatie met alcohol en drugs. Terugkeer naar het land van herkomst is dan vaak de enige en beste optie. De Herberg ondersteunt dakloze arbeidsmigranten in hun eerste levensbehoeften zoals een warme maaltijd, kleding, toiletartikelen en een warme slaapzak. Daarnaast proberen we hen te helpen met het aanvaarden van hulp zodat zij verder geholpen kunnen worden in het land van herkomst. 


Sinds 2020 heeft De Herberg vele dakloze arbeidsmigranten geholpen terug te keren naar het land van herkomst waar zij de juiste medische en/of verslavingszorg hebben gekregen.

"Bedankt voor jullie hulp in moeilijke tijden. Ik heb al meer dan een jaar geen alcohol meer gedronken. Ik woon nog steeds in de hostel voor alcoholisten en streef naar nuchterheid" 

                                                                        -Macin Poland

unsplash