Nalatenschap

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Door Stichting de Herberg Breda tot legataris of erfgenaam te benoemen, zorgt u ervoor dat het werk in de toekomst door kan blijven gaan. Er zijn twee manieren om na te laten aan een goed doel zoals Stichting de Herberg Breda.

Legaat

Je geeft ze legaat, dat is een vast bedrag in geld. Een voorbeeld van de formulering hierbij is: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, af te geven binnen een maand na mijn overlijden, zonder bijrekening van rente, aan Stichting Vrienden van De Herberg Breda een som in contanten van € …


Erfgenaam

Je kunt een goed doel, zoals Stichting Vrienden van De Herberg Breda, ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Dit wordt een erfstelling genoemd. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis als alle rechten aan anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken. Een verschil tussen de positie van legataris en erfgenaam is, dat een erfgenaam alle rechten en plichten van de overledene overneemt.


Belastingvoordeel

Wanneer je geld nalaat aan Vrienden van De Herberg Breda gaat je gift volledig naar het goede doel. ANBI stichtingen hoeven namelijk geen erfbelasting te betalen, zoals dat bij personen wel het geval is.


Ga voor meer informatie naar Nalaten | Goededoelen.nl. Wil je graag liever persoonlijk advies?

Neem dan gerust contact op met Joyce Nelson via 076 7857358

 

Stichting de Herberg is een ANBI en heeft het CBF-keurmerk. 

 

ANBI

Stichting de Herberg Breda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting de Herberg Breda een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. 

Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.

 

Onze gegevens:

Officiële naam: Stichting de Herberg Breda

RSIN nummer: 810957620

 

 

CBF-keurmerk

Het CBF is de toezichthouder van de Goede Doelen sector. Zij toetsen organisaties aan de normen die door de sector zelf zijn opgesteld. U herkent deze organisaties aan het logo ‘Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Ook Stichting de Herberg Breda heeft dit keurmerk.

 

Normen Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:

 

  • Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
  • De financiën verstandig worden beheerd;
  • Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
  • Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
  • De organisatie transparant is.

 

Klachten kunnen via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten is een klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de statutenwijziging in te zien.

 

Voor meer informatie zie www.cbf.nl.

 

Bekijk via onderstaande link ons erkenningspaspoort

https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-de-herberg

 

unsplash