MEEST GESTELDE VRAGEN DOOR VERHUURDERS

Waarom Onder de Pannen?

In Breda dreigen ieder jaar honderden mensen dakloos te raken. Een klein deel daarvan komt in aanmerking voor de maatschappelijke opvang. Voor de mensen die daar niet voor in aanmerking komen, niet (meer) terecht kunnen bij hun eigen netwerk en nog niet (lang genoeg) ingeschreven staan bij Klik voor Wonen om een nieuwe woning te huren, is Onder de Pannen opgezet. Door deze Bredanaren tijdelijk onder te brengen bij iemand die een kamer over heeft, kan voorkomen worden dat deze groep mensen verder in de problemen komt. Daarnaast biedt het verhuren van een kamer een aanvulling op uitkering of inkomen en in sommige gevallen gezelschap.

 

Wanneer mag ik verhuren via Onder de Pannen?

 • U hebt (minimaal) één slaapkamer over.
 • U woont in een driekamerwoning of groter, dus minimaal twee slaapkamers.
 • De kamer is 12 maanden beschikbaar.
 • Er zijn geen meldingen van overlast, woonfraude of illegale praktijken op het adres.
 • U woont minimaal twee jaar op het adres met hetzelfde huishouden.

 

Ik huur van een woningbouwcorporatie, mag ik meedoen?

Ja. Met bijna alle woningbouwcorporaties hebben we samenwerkingsafspraken. Wel

vragen wij per situatie toestemming aan de woningbouwcorporatie.

 

Ik woon in een koophuis, mag ik meedoen?

Ja.

 

Wie mag bij mij komen huren via Onder de Pannen?

 • Iemand die binding heeft met gemeente Breda.
 • Iemand die recent dakloos is geworden door bijvoorbeeld scheiding of ontslag.
 • Iemand die niet binnen het eigen sociale netwerk terecht kan.
 • Iemand die sociaal vaardig is.
 • Iemand zonder zware psychische of verslavingsproblemen.
 • Iemand die waarschijnlijk binnen een jaar alles weer redelijk op orde heeft.

 

Hoe wordt een huurder geselecteerd?

 1. We bespreken met u uw voorkeuren.
 2. We stellen op basis van uw voorkeuren iemand aan u voor.
 3. U maakt twee keer kennis met deze persoon: de eerste keer bij ons op kantoor en een tweede keer bij u thuis. U bepaalt of u deze persoon als huurder wilt. Als u bedenkingen heeft, stellen we iemand anders aan u voor. Uiteindelijk bepaalt u wie er bij u komt wonen.

 

Kan ik zelf iemand aandragen als huurder?

Ja. U kunt via Onder de Pannen een kamer verhuren aan iemand die u kent. Deze

persoon mag geen eerste- of tweedegraads familie zijn, dus geen ouder, kind, broer of zus.

 

Hoe lang blijft de huurder bij mij wonen?

De huurder blijft maximaal één jaar bij u wonen. Verlenging is niet mogelijk.

 

Kan ik de huur vroegtijdig beëindigen?

Ja. U heeft een opzegtermijn van drie maanden.

 

Kan de huurder de huur vroegtijdig beëindigen?

Ja. De huurder heeft een opzegtermijn van één maand.

 

Waar gaat de huurder na het jaar wonen?

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een woonruimte voor na het jaar Onder de Pannen. Wanneer het nodig is krijgt de huurder hierbij hulp van Stichting de Herberg.

 

Mag de huurder zich inschrijven op mijn adres?

Ja. De huurder heeft het recht en de plicht om zich bij de gemeente in te schrijven op uw adres. Ook heeft de huurder de plicht om zich na het jaar weer uit te schrijven.

 

Aan welke regels moet een huurder zich houden?

De huurder moet zich houden aan onze huisregels. Bijvoorbeeld dat de huurder zich goed moet gedragen, zonder toestemming van u geen bezoek mag ontvangen en niet mag roken in de woning. Ook maken we afspraken over het wel of niet gebruiken van bijvoorbeeld de wasmachine en het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken en de badkamer.

 

Kan ik na het jaar opnieuw de kamer verhuren?

Ja. Na het jaar kunt u via Onder de Pannen opnieuw uw kamer verhuren aan een andere huurder.

 

Heeft het verhuren gevolgen voor mijn toeslagen?

Nee. Wij zorgen ervoor dat het geen gevolgen heeft voor uw toeslagen van de Belastingdienst. Geef daarom duidelijk bij ons aan als u toeslagen ontvangt. 

 

Heeft het verhuren gevolgen voor mijn uitkering?

Nee. Wij zorgen er voor dat u uw uitkering blijft ontvangen. Dit geldt voor de meeste uitkeringen zoals bijvoorbeeld bijstand (Participatiewet-uitkering), WW, AOW, WAJONG, WIA en WAO. Alleen als u een AIO- uitkering heeft is de situatie anders. Geef daarom
duidelijk bij ons aan als u een uitkering heeft.

 

Hoeveel huur ontvang ik voor de kamer?

De huurprijs wordt bepaald met de officiële puntentelling van de huurcommissie. De hoogte van de huur hangt daarom af van o.a. de oppervlakte van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Meestal komt de huur uit op een bedrag tussen de €275,- en
€500,- per maand*. In deze huurprijs zit een vaste vergoeding van €100,-* voor o.a. het gebruik van spullen, gestegen energieverbruik en gemeentelijke belastingen. Alleen als u een bijstandsuitkering heeft gelden er andere regels, zie hiervoor de volgende vraag.

*Disclaimer; afspraken/bedragen gelden voor de stad Breda, voor regiogemeenten kunnen deze net anders zijn

 

Ik heb een bijstandsuitkering, hoeveel huur ontvang ik voor de kamer?

U gaat er netto financieel altijd op vooruit wanneer u de kamer verhuurt via een ‘hospitaovereenkomst met kostgangerschap’. U wordt dan naast verhuurder ook kostgever. Dat betekent dat u er voor zorgt dat er voor uw huurder altijd basisingrediënten in huis zijn. U hoeft  niet voor iemand te koken, maar iemand moet drie maaltijden per dag kunnen maken. U ontvangt per maand totaal € 500,- ongeacht de
oppervlakte van de kamer.


De regels omtrent bijverdienen met een participatiewet-uitkering geven aan dat er maximaal € 350,-* per maand bovenop de uitkering behouden mag worden. Dat betekentdat er van de totale som ad € 500,-* in dit geval € 150,-* wordt ingehouden op de uitkering.
Van de € 350,-* die overblijft raden wij u aan per maand € 75,-* te reserveren voor waterschap- en gemeentebelasting/heffingen (uw vrijstelling vervalt), stijgende kosten van gas, elektra en water. En rekening te houden met € 125,-* voor de boodschappen van de
basis-ingrediënten.


Bovenstaand resulteert dat een verhuurder met een participatiewet-uitkering maandelijks
een extraatje ter hoogte van € 150,-* netto behoudt.

 

Heeft het verhuren gevolgen voor de gemeentelijke belastingen?

Ja. De gemeentelijke belastingen (waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing) stijgen. Als er iemand bij u komt wonen stijgen de gemeentelijke belastingen met ongeveer €20,-*per maand.

 

Heeft het verhuren gevolgen voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?

Ja. Alleen wanneer u een inkomen heeft rond bijstandsniveau worden uw gemeentelijke belastingen kwijtgescholden door de gemeente. Wanneer er iemand bij u komt wonen, krijgt u deze kwijtschelding niet meer. Dit betekent dat u ongeveer €60,-* per maand aan gemeentelijke belastingen moet gaan betalen.

 

Heeft deelname gevolgen voor mijn inkomstenbelasting?

Nee. Vanwege de ‘kamerhuurvrijstelling’ hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over de huur. U hoeft dit ook niet op te geven bij de belastingdienst.

 

Welke kosten stijgen nog meer als ik een kamer verhuur?

Houd er rekening mee dat uw energieverbruik stijgt met ongeveer €23,-* per maand.

 

Wat gebeurt er als de huurder niet of te laat betaalt?

De huurder betaalt de huur aan ons en wij betalen de huur aan u. Ook als de huurder de huur niet of te laat aan ons betaalt, betalen wij u toch gewoon de huur. U bent dus verzekerd van huurinkomsten en u heeft nooit gedoe met betalingsachterstanden van de huurder.

 

*Disclaimer; bedragen gelden voor de stad Breda, voor regiogemeenten kunnen deze net anders zijn.

*We nemen binnen een week contact met u op om u te laten weten of u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en/of om u te informeren over de verdere procedure. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met Onder de Pannen Breda op T 076-7857358 (aanwezig op dinsdag/woensdag en donderdag) of via M onderdepannen@stichtingdeherberg.nl