Organisatie

Raad van toezicht 

Stichting de Herberg

Raad van bestuur

Stichting de Herberg

Raad van toezicht:

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur (directeur-bestuurder) en op de algemene gang van zaken binnen Stichting de Herberg. De raad van toezicht staat de raad van bestuur ter zijde en bestaat uit de volgende personen: Frans Emmerik (voorzitter), Bas Keijzer en Ton Bogers. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering, met handhaving van de eigen verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, is gedelegeerd aan de directeur-bestuurder.

Raad van bestuur:

Stichting de Herberg heeft een eenhoofdige raad van bestuur: Hanneke van Herwijnen, met de functienaam directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele organisatie op alle beleidsgebieden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de Stichting de Herberg. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, strategie en uitvoering van het (financiële) beleid en onderhoudt interne en externe contacten. 

Adviesraad: (vacature)

Voor de RvB zijn we per direct op zoek naar leden voor de adviesraad. Waaronder kostendeskundigen, adviseurs vastgoed aankoop en verkoop ontroerend goed, verhuur/beheer woningen en beleidsmedewerkers is het sociaal domein. De adviesraad heeft veel kennis en expertise in huis, ondersteund de RvB, denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd de RvB. 

Team

Stichting de Herberg

Coördinatoren

Stichting de Herberg

Coördinatoren

Om alles goed te laten verlopen hebben we voor iedere afdeling een coördinator aangesteld. De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilliger en coördineert de afdeling. De coördinator heeft korte lijntjes met de directie maar voert haar of zijn taken zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van de directie.

Project coördinator Warm Thuis:

Hanneke van Herwijnen

Coördinator inloop:

Karin Gommers

2e contactpersoon: Gerda Hazelaar

Coördinator Kerkdiensten:

Bas Keijzer

Project coördinator Soepbus:

Leo van der Giesen

Coördinator Steun- en advies:

Karin Gommers

Project coördinator de Rustplek:

Vacant

Project coördinator Onder de Pannen:

Henk Meerloo

Coördinator Veldwerk:

Vacant

Project coördinator Hip Helpt:

Vacant

Vertrouwenscontactpersonen

Stichting de Herberg

Vertrouwenscontactpersonen

De Herberg is zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten en clienten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid en gedragscode leggen we vast hoe we met elkaar dienen om te gaan. Daarom vragen wij van vrijwilligers en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag en kunnen we referenties opvragen.


De Herberg heeft twee vertrouwenspersonen:

mw. M. de Ruiter en mw. M. Verhorst

vertrouwenspersoon@stichtingdeherberg.nl 

Downloads


>Aankondiging wijziging organisatiestructuur

---------------------------------------------

>Statutenwijziging

---------------------------------------------

>Organogram

---------------------------------------------

>Meldcode

---------------------------------------------

>Klachtenreglement

---------------------------------------------

>Integriteitsbeleid

---------------------------------------------