WOONPROJECTEN

ONDER DE PANNEN BREDA


Van woningnood naar huisgenoot


Onder de Pannen Breda biedt de mogelijkheid een kamer te verhuren middels hospitaverhuur, speciaal voor stads- of dorpsgenoten die door omstandigheden hun woning (dreigen te) verliezen.


Denk aan oorzaken als een relatiebreuk, einde huurcontract of verlies van baan. 


Verhuur een kamer en help een stads- of dorpsgenoot uit de brand. Iedereen met een kamer over kan meedoen, met een koop- of (sociale) huurwoning. Zelfs met een uitkering of AOW, zonder gekort te worden!

WARM THUIS


Warm Thuis is een kleinschalige tussenvoorziening waarin we een (dreigend) dak- en thuisloze jongeren helpen om (tijdelijk) een kamer te huren. Onze locaties bevinden zich midden in de woonwijk.


Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.


De jongeren werken tijdens het Warm Thuis traject aan vervolgstappen onder professionele begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het verbeteren van hun leefomstandigheden.

DE RUSTPLEK BREDA


De Rustplek is netwerk van gastgezinnen en bedoeld voor mensen die tijdelijk ander onderdak nodig hebben vanwege de situatie waarin ze zich op dat moment bevinden.


De Rustplek is werkzaam in een preventief kader omdat er wordt voorkomen dat mensen verder afglijden en/of dat mensen in de (dure) maatschappelijke opvang belanden.


Door tijdelijk opvang te bieden stellen we mensen en begeleiding in staat de achterliggende vraagstukken van de problemen aandacht te geven.