Poster OdPB - CAMPAGNE
Screenshot_20220629-103110_Word[14169]
Poster OdPB - CAMPAGNE

Van woningnood naar huisgenoot


Onder de Pannen is een landelijk initiatief dat langdurige dakloosheid, met alle problemen van dien, voorkomt. Dit is hard nodig, want op straat komen te staan na een scheiding of faillissement is met de huidige woningschaarste niet ongewoon. Door mensen tijdelijke huisvesting te bieden (1 jaar) bij een stads/dorpsgenoot, krijgen zij de kans om in rust en met ondersteuning op zoek te gaan naar een eigen plek.


Een uniek project, want er is mogelijk gemaakt dat iedereen die een kamer overheeft zich aan kan melden als verhuurder. Ook mensen met een uitkering, toeslagen en (sociale) huurwoning. Zo verandert een lege kamer in een kans voor een ander en een financieel extraatje voor degene die verhuurt.


Klik hier voor meer informatie over kamer (ver)huur met de hospitaregeling in de gemeente Breda

Onder de Pannen

 • Download hier de flyer
 • Download hier de brochure

Voordelen huurder

 • Een jaar rust geeft ruimte voor het werken aan uitbreiding netwerk, hervinden werk, inlossen kleine schulden, etc.


 • Kan zich focussen op structurele huisvesting.


 • Heeft minder kans af te glijden doordat problemen zich niet opstapelen.


 • Mag zich op het adres inschrijven. Het hebben van een eigen adres is een eis van zorgverzekering of werkgever


Tip: Wanneer u zelf al iemand kent die een kamer over heeft en deze wilt verhuren, dan kunt u zich als duo aanmelden. De procedure verloopt dan over het algemeen wat sneller.

Voordelen verhuurder

 • Verdient een extraatje bij, zonder gekort te worden op uitkering en/of toeslagen.


 • Helpt een stadsgenoot aan nieuw perspectief en krijgt gezelschap.


 • Gegarandeerde betaling van de huur via Onder de Pannen.


 • Professionele begeleiding en officiële huurovereenkomsten.


Tip: Wanneer u zelf al iemand kent die tijdelijk dakloos is, dan kunt u zich als duo aanmelden. De procedure verloopt dan over het algemeen wat sneller.


Wethouder Arjen van Drunen:

"Het aantal mensen dat bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of echtscheiding tijdelijk geen onderdak heeft, groeit de afgelopen jaren sterk. Dit gaat om mensen zoals jij en ik. Zij hebben met spoed woonruimte nodig en die is schaars. Met dit project helpen wij deze mensen en zorgen we ervoor dat er wat rust is voor hen om zaken op orde te brengen en een structurele woonoplossing te vinden"


Onderhuur zonder financiële risico's


Onder de Pannen regelt alle afspraken met woningcorporaties, uitkeringsinstanties, de Belastingdienst, maakt de contracten en staat garant voor de huurbetalingen.

Huurder


 • De aanmelding verloopt via Centraal Onthaal. Je kunt hier terecht van maandag tot en met donderdag (9.00-11.00 uur) Claudius Prinsenlaan 10, Breda

 • Aanmeldingen van huurders worden gescreend. Omdat het aantal kamers gering is, wordt geadviseerd aan huurders om te zoeken in hun eigen netwerk naar een mogelijke kamerverhuurder.


 • Huurders die een verhuurder meebrengen uit hun netwerk, worden aangemeld als duo en kunnen (indien ze voldoen aan de algemene voorwaarden van het project) de huurconstructie via Onder de Pannen opzetten.


 • De huurder zoekt tijdens de huurperiode door naar een structurele woonruimte en heeft de verwachting binnen een jaar hun leven weer redelijk op orde te hebben en niet meer afhankelijk te zijn van een project als Onder de Pannen.Verhuurder


 • De verhuurder heeft een kamer over die niet wordt gebruikt, en vindt het fijn als iemand de kamer benut. Mogelijk kan de verhuurder wel wat extra inkomsten gebruiken.


 • De verhuurder beslist samen met Onder de Pannen wie er (tijdelijk) in de kamer komt wonen. Gedeelde voorkeuren, wensen en verwachtingen, samen met kennismakingsgesprekken en huisregels waarborgen een goede match tussen huurder en verhuurder.


 • Na toestemming van woningcorporatie voor deelname aan het project, wordt een huurovereenkomst getekend voor max. 12 maanden. De huurder bouwt geen rechten op.


 • Onder de Pannen bepaalt aan de hand van een puntensysteem de hoogte van de huur en zit als middelende partij tussen de huurder en verhuurder in, zodat de verhuurder altijd is gegarandeerd van de betaling van de huur.


 • Onder de Pannen heeft afspraken met de gemeente en uitkeringsinstanties waardoor de verhuurder niet gekort wordt op uitkeringen of toeslagen.

 

Economisch daklozen

WIE ZIJN DAT?


Deze groep bestaat uit mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt na bijvoorbeeld een scheiding, faillissement of oplopende schulden, en geen problemen hebben met verslaving en/of psychiatrie.


Een beroep doen op de gastvrijheid van vrienden en familie kan even een oplossing zijn, maar voelt vaak als belasting en blijft onzeker. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en de huurprijs van particuliere huurwoningen stijgt jaarlijks. In deze overspannen woningmarkt blijkt het daarom lastig om snel een nieuw huis te vinden.


De groep economisch daklozen die deelneemt aan Onder de Pannen wordt gescreend door professionals op zelfredzaamheid en heeft geen psychische-, verslavings- en/of ernstige schuldenproblematiek.

Onze droom:

"Een stad die openstaat voor mensen in armoede, zonder thuis.

Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor hen die minder te kiezen hebben.

Waarin we betrokken zijn met de ander en niemand zich verloren voelt.

Een stad met een open hart."

*Onder de Pannen is een landelijk project. Stichting de Herberg voert dit project uit in de gemeente Breda en een aantal andere gemeenten in de omgeving van Breda.

Ga voor de landelijke homepage naar www.onderdepannen.nl

unsplash