De Rustplek Breda

Gastvrijheid

Maakt het verschil


De rustplek is een netwerk van gastgezinnen die ruimte in hun huis, tijd en maaltijden beschikbaar stellen voor tijdelijke gasten. Mensen in een kwetsbare periode van hun leven worden ondersteund door middel van gastvrijheid. 

De Rustplek in het kort: 

 • De rustplek is een initiatief op basis van vrijwillige inzet 
 • Gastgezinnen bieden ruimte in hun huis aan, tegen onkostenvergoeding
 • Er wordt geen huur gevraagd
 • Gasten kunnen zich niet inschrijven op het adres
 • Ieder gastgezin heeft zijn eigen profiel, waardoor opvang op maat wordt geboden
 • De duur van het verblijf van een gast is tussen 3 en 6 maanden
 • Voor een optimale woonervaring zowel de gast als onze gastgezinnen is de bovengrens bepaald op 5 a 6 maanden
 • Onze gastgezinnen bieden hun gastvrijheid aan maar zijn geen hulpverleners voor de gast. De betrokkenheid van een begeleider bij de gast is daarom een voorwaarde 

Voor wie?

De Rustplek is bedoeld voor mensen die tijdelijk ander onderdak nodig hebben vanwege de situatie waarin ze zich op dat moment bevinden. De Rustplek is werkzaam in een preventief kader omdat er wordt voorkomen dat mensen verder afglijden en/of dat mensen in de (dure) maatschappelijke opvang belanden. Door tijdelijk opvang te bieden stellen we mensen en begeleiding in staat de achterliggende vraagstukken van de problemen aandacht te geven.

 Voorbeelden van gasten: 

 • Mensen in relatiecrisis, die even afstand nodig hebben en tot rust kunnen komen 
 • Jongeren in een moeilijke thuissituatie die wat lucht nodig hebben. 
 • Mensen die dreigen op straat terecht te komen door ongelukkige samenloop van omstandigheden. 

Werkwijze

Inschrijfformulier. 

Aanmelding van de gast kan via het inschrijfformulier op onze website.  


Intakegesprek. 

Na ontvangst van het formulier plannen wij een intake gesprek met de gast en de begeleider. Dit kan een externe begeleider zijn of een begeleider van de Herberg. In dit gesprek krijgen wij een helder beeld van de gast en diens vraag. Wanneer de vraag passend blijkt, gaan we op zoek naar een geschikt gezin. 

  

Kennismaking met gastgezin. 

Deze vindt plaats met de gast en de begeleider, het gastgezin en trajectbegeleider vanuit de Rustplek. 


Bedenktijd.  

Na de kennismaking hebben beide partijen de mogelijkheid om na te denken of ze het zien zitten. Bij een positief besluit wordt er een overeenkomst getekend.  


Start opvang en trajectbegeleiding.  

Gastgezin en gast bespreken wanneer de opvang zal starten. Tijdens het traject wordt het gastgezin begeleid door een trajectbegeleider. De begeleider van de gast is aanspreekpunt en contactpersoon voor de gast. 

*Deze pagina is nog onder constructie. Je wordt doorgestuurd naar de landelijke website. 

Aanpak dakloosheid – preventie

15 september 2022


De Rustplek Nederland is gesprekspartner in de denktank van het ministerie VWS over de aanpak dakloosheid. Als Rustplek hebben we een meerwaarde om te voorkomen dat mensen überhaupt dakloos worden. Esther Wessels, coördinator van Rustplek Amersfoort heeft voor ons met 50 anderen over nagedacht hoe dakloosheid tot 2030 tot 0% teruggebracht kan worden.

De Rustplek Breda is onderdeel van Stichting de Herberg. Grondlegger van het initiatief is de Rustplek Nederland, waar we nauw mee verbonden zijn en mee samenwerken.