Wie zijn wij?

Stichting de Herberg Breda is een interkerkelijke non profit organisatie. De Herberg werkt vanuit diepgewortelde christelijke naastenliefde. Op grond van Matheus 25:35-40 willen wij het bevrijdend evangelie uitdragen in woord en daad. Met hart en ziel geven wij zorg en aandacht aan (dreigend) dak- en thuislozen in Breda en omgeving. Concreet bieden we praktische en maatschappelijke ondersteuning door middel van diverse diensten en projecten. Hierdoor kan onze doelgroep werken aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. De Herberg werkt laagdrempelig, is slagvaardig en vrij toegankelijk.


Onze beroepskrachten werken met 70 actieve vrijwilligers, waaronder: gastheren en gastvrouwen, soepkokers, maaltijdbereiders, veldwerkers, teamleiders, coördinatoren, ervaringsdeskundigen en een aantal professionele vrijwilligers zoals een contextueel therapeut, psycholoog, medisch adviseur, maatschappelijk werkers, een jurist, en geestelijk verzorgers. Met elkaar zetten we ons in om de stichting goed draaiende te houden. Daarbij worden we geïnspireerd door de Bijbel en het voorbeeld dat Jezus ons gaf. Ieder mens is kostbaar. Zo behandelen we elkaar en onze gasten met Zijn liefde.


*Voor een aantal projecten ontvangen wij een subsidie van de gemeente Breda, maar voor het grootste deel zijn wij afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en kerken.

Historie

Stichting de Herberg werd opgericht in 2002. Initiatiefnemer en oprichter van de Stichting was Wim Kant. Het helpen van mensen was zijn missie, een opdracht van God. Eerst bezocht hij daklozen op straat, bracht ze te eten en sprak met hen. Hij was voor vele mensen een luisterend oor op straat. 


Hij zocht naar een gebouw om deze mensen een onderkomen te bieden. Dat bleek toen echter nog niet haalbaar. Wat wel haalbaar was, was een bus. Hij bouwde samen met zijn broer een stadsbus om tot een inloopcentrum waar mensen terecht konden voor een praatje, een kop koffie of een kom warme soep. Als het koud was werden er sjaals, handschoenen en warme mutsen uitgedeeld. Al gauw stond deze bus bekend als de SOEPBUS van Breda.

Hij won van veel mensen vertrouwen en wist hen liefdevol te overtuigen dat er ook voor hen een uitweg was. Jarenlang bracht hij gemiddeld 30 mensen per jaar naar afkickklinieken. Als mensen terug vielen, ving hij hen liefdevol op. Vaak lukte het een tweede of derde keer wel...  


*Wim is op 29 December 2019 overleden. We zullen Wim nooit vergeten en gaan door met wat Wim ooit begonnen is. "De genade en liefde van God weerspiegelen in een wereld in nood" 


"Elk mens is uniek, niemand is voor de duisternis op de wereld gezet."

                                                                                                                                                     -Wim Kant